flagrus flageng
Acasa < GS1 Moldova < Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie efectueaza conducerea activitatii Asociatiei si se alege pe un termen de doi ani. In functiile Consiliului de Administratie intra:

 • realizarea hotaririlor Adunarii Generale;
 • primirea hotaririlor de primire si excludere a membrilor Asociatiei;
 • realizarea controlului general asupra activitatii Directiei Executive;
 • examenarea preliminara a problemelor, puse la ordinea zilei a sedintei Adunarii Generale;
 • prezentarea spre aprobare a cuantumului, modului, formelor si termenelor de plata a cotizatiilor Asociatiei;
 • modificarea adresei juridice a Asociatiei;
 • solutionarea problemelor referitor la tipul sanctiunilor fata de membrii Asociatiei;
 • adoptarea hotariri privind procurarea, distribuirea si instrainarea patrimoniului.
 • In componenta Consiliului de Administratie intra urmatoarele persoane:
  Valeriu Cotofana, Dmitrii Cimpoies, Sergiu Babii, Diana Cazacu, Aurelia Mutruc, Galina Birsanu (fara dreptul de vot)

The Global Language of Business