flagrus flageng
Acasa < GS1 Moldova < Adunarea generala

Organul suprem de conducere al Asociatiei este Adunarea Generala a membrilor. Functiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

  • stabilirea directiilor principale ale activitatii Asociatiei;

  • aprobarea, modificarea sau completarea Statutului;

  • alegerea Presedintului Asociatiei;

  • alegerea Administratiei si Comisiei de Revizie;

  • aprobarea rapoartelor Directorului General si ale Comisiei de Revizie;

  • aprobarea hotaririlor Administratiei cu privire la cuantumul cotizatiilor si primirea noilor membri, suspendarea participarii in mod binevol sau prin excludere;

  • solutionarea problemelor privind reorganizarea sau lichidarea asociatiei.

The Global Language of Business