flagrus flageng
Home < Biblioteca < Intrebarile frecvente

Proiectul "Simbolica GS1 DataBar TM . Start 2014."

"GS1 DataBar" - o denumire noua a simbolicii cu o marime redusa (RSS) ? Da! Simbolica, ce anterior se numea ca simbolica cu o marime redusa (RSS), pe 12 februarie 2007 si-a primit un nou nume oficial GS1 DataBar
Ce decizie a acceptat Conducerea organizatiei GS1 referitor la simbolica GS1 DataBar ? Administratia a acceptat propunerea grupei speciale de lucru, ce consta in urmatoarele: "Simbolica GS1 DataBar si Identificatorii de Aplicare (AI) trebuie sa fie accesibile in orice sisteme de scanare a unitatilor de comert, incepind cu 1 ianuarie 2014"
Vor fi oare codurile de bare EAN/UPC substituite prin simbolurile GS1 DataBar ? Nu totdeauna, caci aceasta va ramine la competenta proprietarilor de branduri (partile rasponsabile de acceptarea designului ambalajului produsului). Daca nu este necesar de a introduce noile date si dimensiunile ambalajului sunt suficiente pentru intregul simbol EAN/UPC, atunci nu este necesar de a le inlocui, daca proprietarul brandului nu va dori sa utilizeze aceasta regiune a ambalajului pentru o informatie suplimentara, adresata cumparatorului. Substituirea simbolului EAN/UPC cu simbolul GS1 DataBar poate fi efectuata atunci, cind este necesar de schimbat grafica ambalajului din alte motive.
Cind se vor utiliza codurile de bare GS1 DataBar ? Simbolica GS1 DataBar deja astazi se intrebuinteaza in industria ocrotirii sanatatii, insa data inceputului utilizarii codurilor de bare GS1 DataBar pe orice unitati de comert este - 1 ianuarie 2014. Catre acest timp toate punctele de vinzare a produselor de consum trebuie sa fie aprovizionate cu scanere capabile de a recunoaste simbolica GS1 DataBar. Organizatia GS1 a format grupele de lucru pentru cercetarea, testarea si standardizarea celor mai optimale metode de implementare a acestei simbolici si aplicarii, ce prelucreaza datele.
Trebuie eu sa astept pina la 1 ianuarie 2014 pentru utilizarea codurilor de bare GS1 DataBar ? Nu totdeauna. Acolo, unde simbolica GS1 DataBar deja se intrebuinteaza astazi (in industria ocrotirii sanatatii sau altor produse, nescanate in sistemele POS) nu este necesar retinerea implementarii standardelor existente.
Codurile de bare GS1 DataBar pot contine numarul GTIN-14 sau datele suplimentare, dar ele nu pot fi astazi utilizate in sistema de vinzare prin aparatele de casa (in supermarkete). Va fi aceasta acceptat pentru sistemele de vinzare a produselor prin aparate de casa in 2014? Pina ce nu. Intrebuintarea numerelor GTIN-14 sau a informatiei suplimentare (astfel precum sunt numerele de serie, numerele de loturi, termenele de valabilitate) va fi acceptata cind corespunderea business-practicii va fi anuntata ca valabila. Cauza de baza: Investitiile indispensabile in noile sisteme interne trebuie sa fie bazate pe business-exemplele, controlate, ce utilizeaza simbolica GS1 DataBar.
Codurile de bare suplimentare bidimensionale, denumite ca Componente Compozite, se pot intrebuinta cu codul de bare GS1 DataBar. Va intra aceasta in Proiectul 2014 ? Nu.
Se va utiliza oare codul de bare GS1 DataBar pentru oglindirea numarului SSCC pe unitatile logistice? Nu. Grupa de lucru nu recomanda aceasta, deoarece ea considera, ca codul de bare GS1-128 in totalmente indestuleaza aceste cerinte. Cel mai probabil ca pe unitatile logistice va fi utilizat Codul Electronic radiofrecvent al Produsului (EPC).
Va fi codul de bare GS1 DataBar utilizat pentru unitatile logistice? Da, insa doar pe unitatile de comert. De exemplu, multe produse mari (televizoarele) se scaneaza pe etapa de transportare si in punctele de vinzare. Lafel multi vinzatori scaneaza unitatile de comert in punctele de distribuire in momentul repartizarii produselor prin magazine. In sfirsit, unele sectoare, astfel precum sunt ocrotirea sanatatii, deja utilizeaza codurile de bare GS1 DataBar pe unitatile de comert pentru scanare pe etapele logistice.

Compararea simbolicii GS1 DataBar cu simbolica EAN/UPC

Codul de bare GS1 DataBar este mai dificil de tiparit si scanat in comparatie cu codul de bare EAN/UPC? Nu. Tiparul si scanarea codurilor de bare in ambele simbolici este practic identica.
Codul de bare GS1 DataBar prezinta aceeasi exactitate si calitate, ca si codul de bare EAN/UPC? Da. Majoritatea scanerelor, produse de companiile-membri ai Grupei Codurile de Bare & Identificarea, dau o evaluare in momentul scanarii codurilor GS1 DataBar ce corespund sau trec peste limitele exactitatii si calitatii citirii codurilor de bare EAN/UPC.
Este corect ca codul de bare GS1 DataBar este mai mic decit codul de bare EAN/UPC? Da. Codul de bare GS1 DataBar este mai mic in mediu cu 50%, decit codul de bare EAN/UPC, si deaceea poate fi utilizat pentru produse cu dimensiuni mai mici.
Pot oare codurile de bare GS1 DataBar si EAN/UPC fi purtatori ai numarului GTIN-14? Da. Codul de bare GS1 DataBar poate oglindi numarul GTIN-14, iar codurile de bare EAN/UPC - nu.
Pot oare codurile de bare GS1 DataBar si EAN/UPC sa fie purtatori ai informatiei suplimentare, astfel precum sunt numerele de serie sau numerele de lot? Da. Codul de bare GS1 DataBar poate fi scanat in punctele de vinzare en-detail (POS) si poate contine datele suplimentare la numarul GTIN-14 (de exemplu, numarul de serie sau termenul de valabilitate), iar codul de bare EAN/UPC - nu.
Codurile de bare GS1 DataBar contin bare si spatii libere mai inguste decit codul EAN/UPC? Nu. Codurile de bare GS1 DataBar si EAN/UPC trebuie sa fie tiparite intr-un diapazon de dimensiuni a barelor si spatiilor libere, ca sa indestuleze specificarile pentru optica scanerelor, ce exista deja mai bine de 35 de ani.
Daca codurile de bare GS1 DataBar contin barele si spatiile libere aceleasi, ca si in codul EAN/UPC, atunci de ce codul GS1 DataBar este mai mic? Cind se crea simbolica GS1 DataBar, atunci persoanele ce au elaborat-o din Grupele Codurile de Bare & Identificarea aveau o experienta de lucru de 25 de ani si au gasit o metoda de a-l micsora. Informatia mai detaliata Dvs-ra o puteti gasi in capitolul 5.5 Specificatiile de Baza .

Compararea sistemei GS1 DataBar cu sistema Codului Electronic al Produsului (EPC)

Pentru ce este necesar de a implementa sistema GS1 DataBar cind deja se implementeaza pe larg sistema EPC? Ambele sisteme deschid noile orizonturi in vederea obtinerii informatiei despre produsul din reteaua lui de livrare pentru asigurarea ameliorarii cooperarii dintre partenerii de comert. Sistema EPC face un pas inainte in vederea schimbarii functionarii, transparentei complete de miscare a produsului, de care se folosesc deja multe companii. Sistema GS1 DataBar este o solutie simpla pentru partenerii de comert, ce doresc sa imparta informatia suplimentara dintre sine, fara de investitii suplimentare. Sistema GS1 DataBar genereaza o cale verde pentru migrarea catre sistema EPC pentru aceste companii in viitorul apropiat.
Prin ce sistemele GS1 DataBar si EPC se aseamana si prin ce difera? In unele aspecte ambele sisteme seamana. Ele se pot intrebuinta in punctele vinzarii en-detail, daca acolo este amplasat utilajul corespunzator. Ele pot contine informatie pe linga numerele GTIN, astfel precum sunt numerele de serie. In alte cazuri, aceste sisteme difera. Codul EPC nu necesita operator pentru scanarea sa, este posibila citirea a mai multor taguri, si, in sfirsit, unele taguri se pot transcrie. Aplicarea codurilor de bare GS1 DataBar este mult mai ieftina, ele sunt lizibile actualmente de majoritatea de scanere si ele pot fi incluse in PLU sticherele pe produse. Rezultatul celor expuse, consta in aceea, ca pe ele le uneste posibilitatea prezentarii unei informatii mai ample despre produs in reteaua de livrare si deoarece aceste doua sisteme vor coexista, alegerea dintre ele va fi bazata pe aceea, care din ele va fi mai optimala pentru aplicatii concrete.
Ce este mai ieftin: utilizarea codului de bare GS1 DataBar sau a tagurilor EPC? Utilizarea codului de bare GS1 DataBar pe produs, precum si a oricarui alt cod de bare este mai ieftina decit intrebuintarea tagului radiofrecvent, insa trebuie de tinut cont de doi factori. In primul rind, tagurile EPC se ieftenesc brusc. In al doilea rind, factorul mai important nu sunt cheltuielele pentru identificarea produsului, ci analiza avantajelor dintre utilizarea codului de bare GS1 DataBar si a tagului radiofrecvent, ce trebuie sa satisfaca business-cerintele. Mentionam, ca sistema EPC poate solutiona astfel de intrebari, pe care codurile de bare nu vor putea efectua. Ca exemplu, cu ajutorul codurilor de bare se poate scana sosirea/repartizarea marfii pentru stabilirea nivelului de resurse din depozit, iar cu ajutorul tagurilor se poate efectua inventarierea in timpul real, citind o multime de taguri concomitent.
Sistemele GS1 DataBar si EPC se completeaza reciproc? Da. Sistemele GS1 DataBar si EPC sunt parteneri veritabili, caci ele sunt purtatoare de informatie ampla despre produs. Codul de bare GS1 DataBar permite vinzatorilor en-detail sa treaca de la identificarea produselor proaspete cu ajutorul codurilor produselor la identificarea vinzatorului (GTIN). Codul de bare GS1 DataBar si EPC poate contine numerele de serie, permitind partenerilor sa supravegheze produsele la nivelul urmator (produsele de consum curent). Codul de bare GS1 DataBar poate servi ca duplicat al tagului EPC, lafel ca si textul indicat sub codul de bare este duplicatul al codului de bare. Pe linga codul de bare GS1 DataBar poate servi pentru schimbul codului de bare EAN-8, ce nu este compatibil cu codul EPC.

Tehnologia codurilor de bare GS1 DataBar

Exista diferite tipuri de coduri de bare GS1 DataBar? Da, exista 7 simboluri diferite ale codului de bare in familia GS1 DataBar. Patru din ele: DataBar-14, DataBar-14 Stacked Omnidirectional, DataBar Expanded, DataBar Stacked Expanded - au fost elaborate special pentru procurarea lor in sistemele de vinzare en-detail (scanere multidirectionale). Ultimele trei: DataBar-14 Truncated, DataBar-14 Stacked, si DataBar Limited - nu lucreaza in sistemele vinzarii en-detail si au fost elaborate pentru produsele foarte mici.
Pentru ce patru coduri de bare GS1 DataBar diferite se folosesc in sistemele de vinzare en-detail? Codurile DataBar-14 si DataBar-14 Stacked sunt cele mai mici dupa dimensiune, dar contin doar numarul GTIN. Codul DataBar-14 este mai larg si mai mic in inaltime, iar codul DataBar-14 Stacked este mai inalt, insa mai ingust. Aceasta permite de a face o alegere dintre ele in dependenta de aceea, ce spatiu al ambalajului este accesibil pentru codul de bare. Codurile de bare DataBar Expanded si DataBar Stacked Expanded sunt mai mari dupa dimensiuni dar ele pot contine pina la 74 de cifre sau 41 simboluri litere-cifre intr-un rind si pina la 11 rinduri in Stack. Ele pot contine SGTIN (GTIN + Numarul de Serie) pe acelasi spatiu ca si codul de bare EAN/UPC.
Unde eu pot gasi informatia detaliata despre GS1 DataBar? Pe site-ul organizatiei GS1: http://www.gs1.org/productssolutions/barcodes/, sau pe site-ul GS1 Moldova http://www.gs1md.org/ In capitolul 5.5, Specificatiile de Baza.
Ce contine codul de bare DataBar-14? Codul de bare DataBar-14 poate contine oricare din patru tipuri de numere GTIN: GTIN 8,12,13 sau 14. Deobicei contine identificatorul de aplicare "01". La decodificare, programul poate transmite formatul real al numarului GTIN, necesar de aplicatie.
Totdeauna este necesara anexa pentru prelucrarea datelor, ce se contin in codul DataBar Expanded? Nu, datele, definite de identificatorii de aplicare, se utilizeaza doar atunci cind ele sunt necesare.

Sistema Identificatorilor de Aplicare

Ce inseamna sistema Identificatorilor de Aplicare (AI)? Sistema GS1 Identificatorilor de Aplicare - multime de numere, ce servesc ca identificatori de date, ce le urmeaza. Sistema include mai mult de sute de elemente. Circa 10 din ele se numesc "Chei", deoarece se folosesc pentru cautarea si inregistrarea informatiei. Ceilalti identificatori sunt ca atribute a acestor chei, astfel precum sunt numerele de serie, termenul de valabilitate, masa si alte dimensiuni.
Ce reprezinta purtatorul al Identificatorilor de Aplicare? Codurile de bare: GS1 DataBar, GS1-128, componente compozite si Datamatrix. Tagurile radiofrecvente: EPC.
De ce nu se utilizeaza doar un cod de bare, purtator al Identificatorilor de Aplicare, in sistema vinzarilor en-detail? Codul de bare GS1 DataBar - unicul cod de bare, purtator al Identificatorilor de Aplicare, care a fost elaborat special pentru scanerele multidirectionale in punctele de vinzare en-detail.
Unde eu pot gasi informatia despre sistema Identificatorilor de Aplicare? Vizitati site-ul organizatiei GS1 Conceptiile de baza ale sistemei Identificatorilor de Aplicare, sau pe site-ul GS1 Moldova http://www.gs1md.org/
Este sistema Identificatorilor de Aplicare acceptata de catre organizatia internationala de standardizare ISO? Da, vezi documentul ISO/IEC JTC1 SC31 15418.

Pasii urmatori in implementarea sistemei GS1 DataBar pentru comercianti

. .
De a citi Indrumarul despre sistema GS1 DataBar pentru comercianti De a vizita site-ul organizatiei GS1
De a citi Manualul despre sistema GS1 DataBar pentru cumparator De a vizita site-ul organizatiei GS1
Elaborati un plan multidirectional impreuna cu organizatia Nationala GS1 Moldova de implementare a sistemei GS1 DataBar Contactati Asociatia Nationala GS1 Moldova. Retineti, ca pe primul loc este solutionarea intrebarii despre cumpararea utilajului si aprovizionarii cu programe, ce influenteaza vadit adaptarea sistemei GS1 DataBar.
Supravegheati lucrul Grupei de Lucru GS1. Participati in activitatea acesteea. Intrati frecvent pe site-ul GS1 BarCodes , ca sa vedeti unde si care standarde se elaboreaza si care proiecte pilot se realizeaza. Intrati in rindurile grupei de lucru (expediati scrisoarea pe adresa databar@gs1.org )
The Global Language of Business